Făcut pentru pierzi

C9 pierdere în greutate în kenya

Conținutul

  Pentru a contribui la bunăstarea cetățenilor europeni, Comunitatea trebuie să abordeze în mod coordonat și coerent preocupările acestora privind riscurile pentru sănătate și așteptările lor privind un nivel înalt de protecție a sănătății, ceea ce înseamnă că toate activitățile Comunității legate de sănătate trebuie să aibă un grad înalt de vizibilitate și transparență și să permită consultarea și participarea echilibrată a tuturor factorilor interesați în vederea promovării unor cunoștințe și a unor fluxuri de comunicare de mai bună calitate, făcând astfel posibilă o mai mare implicare a indivizilor în deciziile care privesc sănătatea lor.

  c9 pierdere în greutate în kenya

  În acest cadru, este necesar să se aibă în vedere dreptul cetățenilor Comunității de a primi informații simple, clare și corecte din punct de vedere științific asupra măsurilor de protecție a sănătății umane și de prevenire a bolilor în vederea îmbunătățirii calității vieții.

  În conformitate cu articolul din tratat, Comunitatea trebuie să joace un rol activ în acest sector prin adoptarea unor măsuri care nu pot fi adoptate la nivel de state membre, în conformitate cu principiul subsidiarității. Unul dintre obiectivele importante ale programului trebuie să fie o mai bună identificare a principalelor cauze de morbiditate din Comunitate și, în special, a principalilor factori determinanți pentru sănătate.

  c9 pierdere în greutate în kenya

  Pentru a completa programul, trebuie luate în considerare și datele din sectorul privat. Toate statisticile relevante trebuie analizate și defalcate pe sexe.

  c9 pierdere în greutate în kenya

  Este, prin urmare, necesar să se asigure un nivel înalt de coordonare a acțiunilor și inițiativelor întreprinse de Comunitate și de statele membre privind punerea în aplicare new herbaslim premium review programului, promovarea cooperării între statele membre și sporirea eficienței rețelelor existente și viitoare din domeniul sănătății publice.